Перейти до основного вмісту
image

До відома викривачів:

Гарантії державного захисту викривачів

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі),перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

Передбачена Законом України «Про запобігання корупції» можливість повідомити інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

  • Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та найму

Якщо у зв’язку із здійсненням повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав

До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» або члена її сім’ї, у зв’язку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

  • Звільнення або примушення до звільнення;
  • Притягнення до дисциплінарної відповідальності;

Інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначені на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

ПАМ’ЯТКА про порядок прийняття, розгляду, здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією порушень у КНП «ЦПМД м.Бахмута»